Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power

     DTBird & DTBat WindEurope Stand 3-F102

Newsletter
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Kontroll av stopp
Med den här funktionen genomförs automatiskt ett stopp och en omstart av vindkraftverket baserat på en uppmätt risk för kollision i realtid. Kan justeras utifrån en eller flera målarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår två nivåer av åtkomsträttigheter: Analyzer och Manager.
DTBird & DTBat Data Analysis Platform 2.0
DTBird & DTBat Worldwide Presence
DTBird Worldwide Installations 2023
DTBird® & DTBat®-funktioner krävs av miljöadministrationer i allt fler länder. Över 450 DTBird® & DTBat®-enheter har installerats på över 90 befintliga / projicerade vindkraftsparker på land / offshore i 16 länder (Österrike, Belgien, Kina, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Nederländerna, Storbritannien och USA). DTBird® är verksamt på WTG sedan 2009 och DTBat® sedan 2012.
Latest News
DTBird is selected in ELBE EUROCLUSTER Financial Support to Innovation call! Back in September, DTBird presented a project for developing & testing a bird anti-rest effect prototype to be deployed at a Floating wind farm on the southern coast of France in 2024. This project has received funding from the European Union's Joint Cluster Initiatives programme under grant agreement No 101074230. And will last for 12 months. Stay tuned for project updates throughout 2024!     DTBird® ELBE Eurocluster Innovation Call    
DTBird is selected in ELBE EUROCLUSTER Financial Support to Innovation call!
Written on torsdag, 21 december 2023 12:46
Scientific evaluation of the DTBat® system in wind turbines with high mortality of bats. Liquen (DTBird&DTBat) has a product, the DTBat®, with more than 40 systems installed in several countries since 2012. DTBat uses ultrasonic detectors with microphones installed in various positions, tower and/or nacelle according to the characteristics of the wind turbine and the bat species that use their environment. This makes it possible to detect the presence of bats in real time, and to trigger the wind turbine stop signal when detection thresholds are exceeded (e.g. more than 3 detections in 30 min). The stop signal is prolonged…
DTBird seeks Operators for DTBat system evaluation
Written on tisdag, 28 november 2023 16:15
After closing up the Spanish Wind Energy event in Gran Canarias, Agustín Riopérez gave a brief presentation as a Speaker at the European Vulture Conference hosted by the Vulture Conservation Foundation. The Conference took place in Cáceres, Extremadura, and went from November 14th to November 17th in the San Francisco Cultural Centre. In the session, we shared how our system works, and showed examples of effective detections and WTG shutdowns with vultures being the main protagonists. Another takeaway point was the imminent growth in WTG rotor diameter seen across Onshore wind farms and how larger turbines would lead to longer…
DTBird was also at the European Vulture Conference 2023!
Written on måndag, 27 november 2023 12:06
DTBird’s CEO, Agustín Riopérez was invited as a Speaker and joined other four expert panelists to discuss the environmental value of Offshore Wind Farms, in the environmental session of the congress hosted by the Spanish Wind Energy Association (AEE in Spanish). It took place from November 6th till November 8th in Las Palmas, in Gran Canarias, and was carried out in the Auditorio Alfredo Kraus. In the session, we shared how our system works and the benefits of employing a camera-based detection system to monitor birds located near offshore wind farms. Since our systems record activity and also (potential) collisions, we provide…
DTBird participated in the II Spanish Offshore Wind Congress!
Written on tisdag, 14 november 2023 12:05
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss