Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Kontroll av stopp
Med den här funktionen genomförs automatiskt ett stopp och en omstart av vindkraftverket baserat på en uppmätt risk för kollision i realtid. Kan justeras utifrån en eller flera målarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår tre nivåer av åtkomsträttigheter: Administratör, Visning + Rapporter, och enbart Visning.
datagif
DTBird® Installationer
DTBird worldwide
Egenskaperna hos DTBird© efterfrågas av miljömyndigheterna i ett växande antal länder.
108 DTBird© & DTBat© enheter fördelas på 25 existerande eller planerade vindkraftparker, både på land och till havs, i 11 länder (Аустрија, Tyskland, Frankrike, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och USA).
Latest News
Two DTBirdV4D8 units are operating with Collision Avoidance module D8 (8 speakers distributed at 2 heights, below the lower point reached by the blades and below the nacelle). Each unit has two settings (sound activated/muted) which switch from one to the other every week. Every week one unit has the sound activated and the other the sounds muted. The wind farm is located in Castilla y Leon (Spain) and the most frecuent species detected in the vacinity of the wind turbines are: Gyps fulvus, Milvus milvus, Buteo buteo and Falco ssp. The collected data will be used for the species…
DTBird Team visits the wind farm where a new test program has started
Written on tisdag, 14 november 2017 12:36
DTBird in cooperation with the Spanish Wildlife Recovery Center (GREFA) and the Animal Medecine and Surgery Veterinarian Faculty of the Complutense (Spanish University) has tested the hearing of the following bird species: Aquila Chrysaetos, Falco tinnunculus, Gyps fulvus and Milvus milvus. The Audiogram Plots of these species will be used to create new species-specific collision avoidance sounds and to adjust the design of speaker's location and sound levels emitted, customized for both target species and wind turbine dimensions. The bird's hearing research is still open to add more species and individuals.
DTBird finishes first phase of a research program to improve the Collision Avoidance module
Written on tisdag, 14 november 2017 11:03
We have filed orders for 35 units of the models DTBirdV4D4, DTBirdV4D8, DTBirdV8D10, DTBirdN2 (Night Detection model) and DTBatD3, to be installed in France, Greece, the Netherlands and Spain.
New orders for 35 DTBird&DTBat units
Written on måndag, 03 juli 2017 13:12
DTBird has released a software upgrade for both new and existing units. The software upgrade includes the following features: Real-time flight uploads. Now the flights are uploaded to DTBird Data Analysis Platforms (DAP) just after the end of the flights, so videos with sound and data can be available within seconds (depending on the Internet bandwidth). Added new funtionality for thermal image analysis, DTBird Night Detection models. Updated software for DTBirdV8 model, including 8 cameras recording simultaneously uploading it at real-time to the DAP. Improved DTBird Automatic Control System with new automatic failure-correcting protocols.
DTBird software upgrade released
Written on måndag, 03 juli 2017 13:00
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss
Newsletter